História tehál a pojmy

Nachádzate sa tu

História tehál

 

Bohaté zásoby kvalitných surovín s rôznym zložením v rôznych lokalitách Európy ponúkajú nekonečné možnosti na výrobu lícových tehál, dlažieb a obkladov najrozmanitejších farieb a štruktúr. Bohatá paleta farieb lícovýchtehálmásvojemiestoajvsúčasnejarchitektúre. 

História výroby keramiky siaha ďaleko do minulosti. Ľudia začali ako prvé vyrábať hlinené figúrky, nádoby a iné úžitkové predmety. Najstaršie keramické dlažby pochádzajú z raných kultúr Blízkeho východu. Spolu s Rimanmi putovala aj technika vypaľovania hliny ďalej na západ Európy. Keramické dlažby sa využívali najmä na sakrálnych stavbách. Drevené stavby sa nahradili stavbami z hlinených tehál, a tak sa tehla stala najpoužívanejším stavebným materiálom. 

 

Vybrané historické stavby z lícových tehál: 

Brána bohyne Ištar v Babylone (r. 600 p.n.l.)
Minaret Al-Mutawakkil v Samare (8.stor.)
Colegio Teresiano v Barcelone, A.Gaudí (1889)
Amsterdamská burza v Amsterdame (1903)
Románsky kostol sv. Alžbety Uhorskej v Kaplnej (1. pol. 13.stor.)
Trnavské mestské hradby v Trnave (prelom 13. a 14. stor.)
Stredná priemyselná škola strojnícka v Bratislave (1903) 

 

Základné pojmy 

 

Lícové tehly razené - rustikálne

Razené lícové tehly sa vyrábajú pomocou raziacich foriem, do ktorých sa podľa potreby pridáva farebný piesok, aby sa vytvoril štruktúrovaný a rôzne sfarbený povrch tehál. Podľa tlaku, akým sa hlina zatláča do foriem, vzniká aj ryhovanie na pohľadových plochách tehál. Razené tehly majú štyri pohľadové strany a sú plné. Vypaľujú sa pri teplote okolo 1100 °C. Razené rustikálne tehly majú nasiakavosť okolo 15%, ale majú vysokú odolnosť proti mrazu. 

Lícové tehly ťahané

Ťahané lícové tehly sa vyrábajú vytláčaním spracovanej hliny cez ústie. Na ústí je forma, ktorá dáva tehle potrebný tvar a rozmer. Zároveň pomocou jadrovníka vzniká dierovanie. Z ústia vychádza súvislý pás hliny, ktorý sa potom reže na jednotlivé tehly. Teplota vypaľovania je do 1100°C, nasia- kavosť tehál je do 10%. Ťahané lícové tehly majú tri pohľadové strany a rôz- ne štruktúry povrchov sa vytvárajú ihneď po vylisovaní pomocou valčekov alebo pieskovaním. 

Lícové tehly Klinker

Lícové tehly Klinker sa vyrábajú technológiou ťahania. Vyznačujú sa cha- rakteristickým zvonivým zvukom pri poklepe (tzv. zvonivka), hutným črepom s minimálnou nasiakavosťou, ktorá je do 7%. Klinkery sú výsledkom technológie výroby, počas ktorej sa tehly vypaľujú pri teplotách okolo 1200°C. Lícové tehly Klinker majú tri pohľadové strany, hladké aj reliéfované a pieskované plochy a ostré hrany a je potrebné ich murovať pomocou špeciálnej malty s nízkou nasiakavosťou. Môžu byť plné aj dierované. 

Tehlové obklady Klinker

Tehlové obklady Klinker sa vyrábajú vytláčaním hliny pomocou vákuového lisu. Môžu mať hrúbku 10 – 20 mm. Fyzikálne vlastnosti tehlových obkla- dov sú obdobné, ako u lícových tehál Klinker. 

Tehlové obklady FABRICK

Spoločnosť FABRICK SK vyrába na modernej linke vo vlastných priestoroch tehlové obklady rezaním z razených lícových tehál. Na obkladanie rohov sa vyrábajú aj rohové obklady. Tieto obklady majú rovnaké vlastnosti ako lícové tehly a sú certifikované skúšobným ústavom TSÚS v Bratislave.